O nás

  • Dočasná pracovní zóna

DPZ alias D-zóna vznikla na konci roku 2017 jako autonomní prostor pro kolektivní aktivity převážně pracovního, tvůrčího a vzdělávacího charakteru v rámci radikálně-levicového sociálního hnutí.
Jedná se o projekt založený na kritice veškerých forem útlaku a stávajících ekonomicko-sociálních vztahů, na nehierarchii, solidaritě a vzájemné pomoci. Naše aktivity jsou proto nekomerční a samosprávné.

Pokud se chceš zapojit nebo iniciovat konkrétní aktivitu v rámci autonomního prostoru, ozvi se nám.

  • Radikální knihovna Autonomního sociálního centra Klinika

Radikální knihovna obsahuje knížky a časopisy, které se zabývají tématy jako anarchismus, antifašismus, antropologie, ekologie a environmentalismus, marxismus, město, geografie a urbanismus, kultura, kontrakultura a alternativní kultura, ekonomie, politická ekonomie a alternativní ekonomiky, národ a nacionalismus, sociální hnutí, post-kolonialismus, squatting. Knihy jsou evidované a je možné si je půjčovat a číst prezenčně v knihovně, případě v kavárně Kliniky.
Proč radikální? Slovo „radikální“ (pocházející od slova radix – kořen) znamená „jdoucí ke kořenu věci, k její podstatě“. Je to tedy pravý opak slova “extrémní”, které značí postoj krajní, okrajový nebo výstřední.

Cílem knihovny je nabídnout přístup ke knihám a publikacím, které často nejsou běžně dostupné, a přispět tak k rozvoji kritického myšlení a angažovaného přístupu. Nejde o to jen svět popsat, ale i měnit. Dnes se nám všude říká, že vzdělání se má přizpůsobit potřebám trhu a my jako odpovědné lidské zdroje bychom měli do svého vzdělání investovat, abychom zvýšili svoji hodnotu na trhu práce a přispěli tak k růstu HDP a ziskům zaměstnavatelů a investorů. V rámci knihovny Kliniky, stejně jako Lidové žižkovské univerzity, která na Klinice funguje, se snažíme rozvíjet vědění, poznání a typ komunikace, které se diktátu trhu nepřizpůsobují, ale jsou spíše odpovědí na naše vlastně potřeby a přání. Pokud chceme svět, v němž se nebudeme přizpůsobovat logice zisku a akumulace kapitálu, tak vědění a vzdělání jsou jednou ze zbraní, jak se z této podřízenosti emancipovat.

V současnosti je v knihovně zhruba 500 publikací v češtině, angličtině, španělštině, francouzštině. Knihovna je financovaná z dobrovolných příspěvků, benefičních akcí a darů. Funguje také na principu sdílení, což znamená, že značnou část knih do knihovny zapůjčili různí lidé ze svých vlastních knihoven. Pokud chcete knihovnu jakkoli podpořit, či máte návrh na doplnění, napište nám pomocí kontaktního formuláře.