22.11.: Critical Readings: Opening Discussion // Kritické čtení: úvodní diskuse

// české znění níže //

 

We're starting a critical reading group, where we could gather, read, and discuss politically important texts together, and perhaps even offer a little alternative to relying on state- and profit-based education.

 

While we have a couple topics, like post-colonialism, autonomism, or feminism, in mind, we'd first like to talk to all those who are interested and answer all the important questions, like:

* which topic(s) are the most interesting and actual to us?

* should we take one book or magazine and read it cover to cover, or should we change texts every week?

* how do we read: together in the classroom or we prepare individually at home and discuss collectively at D-Zona? how could the sessions be structured?

* last, but not least: what result do we want? What kind of personal and collective development are we looking for? Should we add something material, like an article, a podcast, a zine, an event or an action, to it?

 

We invite all those who want to come to think about these questions. If you can't come this time but would like to participate in general, you can write to us at radikalni-knihovna@riseup.net. And if you're coming, bring a friend :)

See you 22.11. 2018 at 18:00 at D-zóna (Pobřežní 8, 1st floor).

 

//

Rádi bychom utvořili skupinu kritického čtení, v jejímž rámci bychom se mohli scházet, číst a diskutovat o politicky důležitých textech, a pokusit se tak nabídnout příležitost k alternativnímu vzdělávání.

 

Ačkoli nás již napadlo pár potenciálních témat (jako postkolonialismus, autonomismus nebo feminismus), chceme nejprve diskutovat se všemi, kdo by se chtěly Kritického čtení účastnit, a během diskuse společně odpovědět na důležité otázky jako:

 

  • Jaké(á) téma(ta) jsou pro nás nejzajímavější a nejaktuálnější?
  • Budeme číst jednu knihu nebo časopis postupně během několika setkání, nebo pokaždé nové texty?
  • Jak budeme číst? Společně v D-zóně nebo každý/á individuálně doma a společně už jen diskutovat? Jak by měly být diskuse o textech strukturovány?
  • V neposlední řadě: jaký si přejeme výsledek? Jaký typ osobního nebo kolektivního rozvoje od Kritického čtení očekáváme? Chceme kromě četby i něco vytvořit, jako například článek, zin, veřejnou událost nebo akci?

 

Zveme všechny, koho tato iniciativa zaujala, aby přišli společně přemýšlet nad těmito otázkami. Pokud se chceš účastnit budoucích setkání, ale nemůžeš přijít na úvodní diskusi, můžeš nám napsat na: radikalni-knihovna@riseup.net Jdeš-li, vezmi další dobrou duši s sebou!

Tato úvodní diskuse proběhne 22.11. 2018 od 18:00 v D-zóně (Pobřežní 8, 1. patro).